Aktualno颠src=PKE - by੠jestPKE zapraszaDzia statutuweAktywni w PKEZg栰omysೲc=Nasze struktury w PolsceKontaktLogowanie
Witamy na stronach Zarz堇箥go
Polskiego Klubu Ekologicznego
PKE powsta禮bsp; 1980 r., w Krakowie w czasie pierwszego zrywu Solidarno頪ako niezaleᠯrganizacja ekologiczna.
By੥rwsz獊bloku pa㴷 socjalistycznych organizacj௺arzﷱ otwarcie sprzeciwiajᠳi꠴raktowaniu 勞wiska jako dobra niczyjego, stanowi姯 wartoलugorz꤮砳tosunku do gospodarki kraju.

Jako pierwszy rozwin੤eꠥkorozwoju przedstawiaj઱ w czasie obrad podzespoय spraw ekologii Okr㥧o Stoziꥳt ona podstaw갯lityki ekologicznej pa㴷a.
Podstaw㷥go dzia PKE przyj곡 zapisy Konstytucji RP dotycz堯chrony 勞wiska jako dobra og쮯narodowego, Deklaracji sztokholmskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Cz穥ka oraz Konwencjꠧenewsk좲 />
W pocz믷ym okresie istnienia PKE dzia by೫ierowane na rzecz prze�ia bariery milczenia wok㠺agroᠥkologicznych,
zagroᠺdrowia i kultury narodowej, szczeg쮩e w obszarach oddzia确ia przemys೵rowcowego i uci쩷ych zak䳷 produkcyjnych.
Wiele wysi堰o骣ili頺agadnieniom zwi᮹m z energetyk걤rowలoblemom zanieczyszczeലansgranicznych, ochronie park砮arodowych i obszar砣hronionych, prowadzಳ半programy.

Celem naszych dziaᠪest…
realizacja idei ekorozwoju; systematyczna poprawa stanu 勞wiska przyrodniczego oraz kszta﷡nia poprzez powszechn夵kacje ekologiczn淩adomo鬠튪ako࿹cia zale௤ zachowania r箯wagi miꤺy rozwojem cywilizacji technicznej, a warto顭i humanistycznymi.

Realizacja projektu
Spo㺮y monitoring wdra Ba飫iego Planu Dzia


eeabfd
Projekt wsp㦩nansowany z Funduszy EOG
w ramach programu Obywatele dla Demokracji


Znajdziesz nas na
facebooku i twitterze

fcb
twit

WA弯big>
  Odpowied�isterstwa 勞wiska na stanowisko PKE
dotycz堵stawy Prawo Wodne

Czytaj wi꣥j - odpowie萄F)